Rozpis bohoslužeb

následující bohosluzby se konají:

24.10.2021 v 8.30.


Na vaše otázky odpovíme na

 tel. 775 022 366.


Bohoslužby se konají každou neděli a na hlavní svátky a svátky z dvanáctera: 

Narození Páně Ježíše Krista (Vánoce) (7. ledna), Obřezání Páně Ježíše Krista  (14. ledna),  Křest Páně Ježíše Krista (19. ledna), Hromnice Páně Ježíše Krista (15. února), Zvěstování Přesvaté Bohorodice (7. dubna), Vjezd Páně Ježíše Krista do Jeruzaléma (25. dubna), Vzkříšení Páně Ježíše Krista. Pascha (Velikonoce) (02. kvetna), Nanebevstoupení Páně Ježíše Krista (10. června), Padesátnice. Den Svaté Trojice (20. června), Narození sv. Jana Křtitele (7. července), Svátek svatých předních apoštolů Petra a Pavla (12. července), Proměnění Páně Ježíše Krista  (19. srpna), Zesnutí Přesvaté Bohorodice (28. srpna), Stěti hlavy sv.Jana Křititele (11. září), Narození Přesvaté Bohorodice ( 21. září), Povýšení Svatého Kříže (27. září), Záštita Přesvaté Bohorodice (14. říjena), Uvedení Přesvaté Bohorodice do chrámu (4. prosince), a ve dny uctívání ochránce farnosti sv. Lukáše Krymského: nalezení ostatků (18. března), den narození (27. dubna) v den zesnutí, chrámový svátek (11. června), den kanonizace (22. listopadu).


Farnost

Pravoslavná církev v Českých zemích a na Slovensku je autokefální a je součástí jedné, svaté, všeobecné a apoštolské Církve Kristovy. 

Při plnění svého spasitelného poslání se řídí Písmem svatým, Svatou tradicí, posvátnými kánony, jakož i rozhodnutími vlastních sněmů. Působnost církve se vztahuje jednotně na celé území České republiky a Slovenské republiky. Stará se o své věřící také v zahraničí. Členy církve jsou věřící v ní pokřtění, pomazaní svatým myrem anebo s ní kanonicky sjednocení.

Od ledna 2014 slouží pravidelně bohoslužby otec Aleksandr Čelnokov (Chelnokov) v Pardubicích v chrámu Narození Panny Marie ve Svítkově, každou neděli v 9 hodin. Chrám se nachází na křižovatce ulic Žižkova a Kpt. Poplera.

Církevní obec v Pardubicích má za patrona a ochránce svatého Lukáše Krymského.

PRAVOSLAVNÁ CÍRKEV V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU

Hlava církve: Jeho Blaženost +Rastislav 

arcibiskup prešovský, metropolita českých zemí a Slovenska .

PRAVOSLAVNÁ CÍRKEV V ČESKÝCH ZEMÍCH

Jeho Vysokopřeosvícenost +Michal

arcibiskup pražský a českých zemí.

Dle ustanovení ze dne 3.11 2017 byl Vysokopřeosvíceným Michalem, arcibiskupem pražským a českých zemí, ustanoven Alexandr Čelnokov jako Východočeský protopresbyter.


Kontakty

Kaple Panny Marie

Chrám se nachází na křižovatce ulic Žižkova a Kpt. Poplera, nejbližší zastávka městské hromadné dopravy je Svítkov — Kostnická, nebo Svitkov park, autobusová linka č. 8, 88, 14 a 15.

GPS 50.0277281N, 15.7258028E


  (+420)775 022 366

chelnokov.a@email.cz