Rozpis bohoslužeb

následující bohosluzby se konají:

v neděli 5.02.2023 v 8.30.

Na vaše otázky odpovíme na

 tel. 775 022 366.


Vážení a milí věřící, spoluobčané a všichni, kdo nejste lhostejní k dění posledních několika dní.

I naše církevní obec pořádá sbírku na pomoc potřebným zasaženým válkou na Ukrajině.

Pro bližší informace o možnostech pomoci neváhejte kontaktovat našeho duchovního správce otce Alexandra Chelnokova na čísle 775022366.

Za jakoukoli pomoc a za vaše modlitby srdečně děkujeme.Bohoslužby a náboženská shromáždění

Pravidla a doporučení

(od 22.11.2021.)

Bohoslužby a podobná náboženská shromáždění se mohou konat, je při nich třeba dodržovat hygienická opatření.   


Přítomní musí mezi sebou dodržovat rozestupy alespoň 1,5 metru, s výjimkou členů jedné domácnosti. 


V kostele platí povinnost mít nasazený respirátor po celou dobu konání bohoslužby. 


Účastníci si před vstupem do vnitřních prostor musí vydezinfikovat ruce. 


Dovolena je také individuální duchovní služba, tedy bohoslužby, obřady a duchovní doprovázení, kterých se kromě duchovního účastní jedna rodina, která sdílí společnou domácnost. 


Online a virtuální bohoslužby

Většina církví nabízí virtuální bohoslužby, které můžete sledovat prostřednictvím internetu nebo televize.


Pravidla pro sbory

Ve sboru může vystupovat či zkoušet nejvýše 50 osob najednou, zpěváci musí mezi sebou dodržovat rozestup alespoň 1,5 metru. Respirátor si mohou zpěváci sundat pouze při vystoupení, mimo něj jej musí mít nasazený. 


Před vystoupením či zkouškou sboru musí všechny osoby starčí 12 let prokázat: 


prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání obřadu,

aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

U dětí mladších 18 let a osob s kontraindikací k očkování lze k prokázání bezinfekčnosti použít i RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin. Bohoslužby se konají každou neděli a na hlavní svátky a svátky z dvanáctera: 

Narození Páně Ježíše Krista (Vánoce) (7. ledna), Obřezání Páně Ježíše Krista  (14. ledna),  Křest Páně Ježíše Krista (19. ledna), Hromnice Páně Ježíše Krista (15. února), Zvěstování Přesvaté Bohorodice (7. dubna), Vjezd Páně Ježíše Krista do Jeruzaléma (17. dubna), Vzkříšení Páně Ježíše Krista. Pascha (Velikonoce) (24. dubna), Nanebevstoupení Páně Ježíše Krista (2. června), Padesátnice. Den Svaté Trojice (12. června), Narození sv. Jana Křtitele (7. července), Svátek svatých předních apoštolů Petra a Pavla (12. července), Proměnění Páně Ježíše Krista  (19. srpna), Zesnutí Přesvaté Bohorodice (28. srpna), Stěti hlavy sv.Jana Křititele (11. září), Narození Přesvaté Bohorodice ( 21. září), Povýšení Svatého Kříže (27. září), Záštita Přesvaté Bohorodice (14. říjena), Uvedení Přesvaté Bohorodice do chrámu (4. prosince), a ve dny uctívání ochránce farnosti sv. Lukáše Krymského: nalezení ostatků (18. března), den narození (27. dubna) v den zesnutí, chrámový svátek (11. června), den kanonizace (22. listopadu).


Farnost

Pravoslavná církev v Českých zemích a na Slovensku je autokefální a je součástí jedné, svaté, všeobecné a apoštolské Církve Kristovy. 

Při plnění svého spasitelného poslání se řídí Písmem svatým, Svatou tradicí, posvátnými kánony, jakož i rozhodnutími vlastních sněmů. Působnost církve se vztahuje jednotně na celé území České republiky a Slovenské republiky. Stará se o své věřící také v zahraničí. Členy církve jsou věřící v ní pokřtění, pomazaní svatým myrem anebo s ní kanonicky sjednocení.

Od ledna 2014 slouží pravidelně bohoslužby otec Aleksandr Čelnokov (Chelnokov) v Pardubicích v chrámu Narození Panny Marie ve Svítkově, každou neděli v 9 hodin. Chrám se nachází na křižovatce ulic Žižkova a Kpt. Poplera.

Církevní obec v Pardubicích má za patrona a ochránce svatého Lukáše Krymského.

PRAVOSLAVNÁ CÍRKEV V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU

Hlava církve: Jeho Blaženost +Rastislav 

arcibiskup prešovský, metropolita českých zemí a Slovenska .

PRAVOSLAVNÁ CÍRKEV V ČESKÝCH ZEMÍCH

Jeho Vysokopřeosvícenost +Michal

arcibiskup pražský a českých zemí.

Dle ustanovení ze dne 3.11 2017 byl Vysokopřeosvíceným Michalem, arcibiskupem pražským a českých zemí, ustanoven Alexandr Čelnokov jako Východočeský protopresbyter.


Kontakty

Kaple Panny Marie

Chrám se nachází na křižovatce ulic Žižkova a Kpt. Poplera, nejbližší zastávka městské hromadné dopravy je Svítkov — Kostnická, nebo Svitkov park, autobusová linka č. 8, 88, 14 a 15.

GPS 50.0277281N, 15.7258028E


  (+420)775 022 366

chelnokov.a@email.cz